0823.388.488

sales@thucphamvietsan.com

Đăng nhập Đăng ký
DANH MỤC
GIẢM
 
23
%
BÁNH ĐA KHÔ 300G
13.000 ₫ 17.000 ₫

13.000 ₫ /GÓI 13000.0 VND
TIÊU SỌ XAY 100G
39.000 ₫ 39.000 ₫ /GÓI

 

39000.0 VND
MIẾN ĐẬU XANH
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
BÚN KHÔ 300G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /GÓI

 

17000.0 VND
BÚN TÀU LỌN 180G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /GÓI

 

17000.0 VND
BÚN GẠO LỨT 300G
19.000 ₫ 19.000 ₫ /GÓI

 

19000.0 VND
BÚN ĐẬU ĐEN 300G
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
MIẾN DONG 150G
15.000 ₫ 15.000 ₫ /GÓI

 

15000.0 VND
MIẾN KHOAI TÂY
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
MIẾN KHOAI LANG 300G
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
MIẾN ĐẬU HÀ LAN
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
MÌ TRỨNG 400G
31.000 ₫ 31.000 ₫ /GÓI

 

31000.0 VND
BÁNH TRÁNG 100G
15.000 ₫ 15.000 ₫ /GÓI

 

15000.0 VND
MÌ TRỨNG RAU CỦ 400G
55.000 ₫ 55.000 ₫ /GÓI

 

55000.0 VND
PHỞ GẠO LỨT 300G
23.000 ₫ 23.000 ₫ /GÓI

 

23000.0 VND
BÁNH TRÁNG 22CM
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
BÁNH TRÁNG 16CM
15.000 ₫ 15.000 ₫ /GÓI

 

15000.0 VND
BÁNH TRÁNG ỚT 150G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /GÓI

 

17000.0 VND
MÈ VÀNG 50G
11.000 ₫ 11.000 ₫ /GÓI

 

11000.0 VND
RONG BIỂN SUSI 30G
53.000 ₫ 53.000 ₫ /GÓI

 

53000.0 VND
0 ₫