0827 833 388

sieuthionline@vietsanmart.vn

Đăng nhập Đăng ký
DANH MỤC
BÚN KHÔ 200G
0 ₫ 0.0 VND
BỘT BÁNG 150G
7.500 ₫ 7.500 ₫ /GÓI

 

7500.0 VND
BỘT KHOAI 100G
9.000 ₫ 9.000 ₫ /GÓI

 

9000.0 VND
MÈ KHÔNG VỎ 100G
19.000 ₫ 19.000 ₫ /GÓI

 

19000.0 VND
MÈ VÀNG 100G
19.000 ₫ 19.000 ₫ /GÓI

 

19000.0 VND
MÈ VÀNG 50G
0 ₫ 0.0 VND
GIẢM
 
15
%
MÈ ĐEN 100G
11.000 ₫ 13.000 ₫

11.000 ₫ /GÓI 11000.0 VND
MÈ ĐEN 50G
0 ₫ 0.0 VND
GIẢM
 
1
%
NẤM HƯƠNG 50G
26.500 ₫ 27.000 ₫

26.500 ₫ /GÓI 26500.0 VND
NẤM MÈO 20G
0 ₫ 0.0 VND
NẤM MÈO SỢI 50G
13.000 ₫ 13.000 ₫ /GÓI

 

13000.0 VND
NẤM ĐÔNG CÔ 20G
13.000 ₫ 13.000 ₫ /GÓI

 

13000.0 VND
NẤM ĐÔNG CÔ 50G
23.000 ₫ 23.000 ₫ /GÓI

 

23000.0 VND
PHỞ KHÔ 300G
0 ₫ 0.0 VND
ĐẬU XANH CÀ 100G
9.000 ₫ 9.000 ₫ /GÓI

 

9000.0 VND
ĐẬU XANH HẠT 100G
9.000 ₫ 9.000 ₫ /GÓI

 

9000.0 VND
0 ₫