0823.388.488

sales@thucphamvietsan.com

Đăng nhập Đăng ký
DANH MỤC
QUẨY SOẮN 150G
11.000 ₫ 11.000 ₫ /GÓI

 

11000.0 VND
BỘT ĐIỀU MÀU 100g
17.000 ₫ 17.000 ₫ /BỊCH

 

17000.0 VND
ĐẬU ĐEN 300G
21.000 ₫ 21.000 ₫ /BỊCH

 

21000.0 VND
MỨT GỪNG 250G
59.000 ₫ 59.000 ₫ /HỘP

 

59000.0 VND
SP Demo
23.000 ₫ 23.000 ₫ /BAO

 

23000.0 VND
ĐẬU ĐEN 500G
33.000 ₫ 33.000 ₫ /BỊCH

 

33000.0 VND
MỨT BÍ 250G
35.000 ₫ 35.000 ₫ /HỘP

 

35000.0 VND
MIẾN DONG 300G
27.000 ₫ 27.000 ₫ /BỊCH

 

27000.0 VND
ĐẬU ĐỎ TÂY 250G
23.000 ₫ 23.000 ₫ /BỊCH

 

23000.0 VND
TIÊU SỌ XAY 50G
27.000 ₫ 27.000 ₫ /BỊCH

 

27000.0 VND
BÚN TÀU LỌN 180G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /GÓI

 

17000.0 VND
BÚN GẠO LỨT 300G
19.000 ₫ 19.000 ₫ /GÓI

 

19000.0 VND
PHỔ TAI 100G
29.000 ₫ 29.000 ₫ /GÓI

 

29000.0 VND
GIẢM
 
23
%
TIÊU ĐEN XAY 50G
10.000 ₫ 13.000 ₫

10.000 ₫ /GÓI 10000.0 VND
BÁNH PHỞ KHÔ 300G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /GÓI

 

17000.0 VND
BÁNH ĐA CUỘN KHÔ 400G
27.000 ₫ 27.000 ₫ /GÓI

 

27000.0 VND
GIẢM
 
8
%
TIÊU ĐEN XAY 100G
21.000 ₫ 23.000 ₫

21.000 ₫ /GÓI 21000.0 VND
GIẢM
 
23
%
BÁNH ĐA KHÔ 300G
13.000 ₫ 17.000 ₫

13.000 ₫ /GÓI 13000.0 VND
GIẢM
 
5
%
TIÊU SỌ XAY 100G
37.000 ₫ 39.000 ₫

37.000 ₫ /GÓI 37000.0 VND
PHỞ GẠO LỨT 300G
19.000 ₫ 19.000 ₫ /GÓI

 

19000.0 VND
0 ₫