0823.388.488

sales@thucphamvietsan.com

Đăng nhập Đăng ký
DANH MỤC
BỘT NGHỆ 100G
13.000 ₫ 13.000 ₫ /GÓI

 

13000.0 VND
BỘT THÍNH GẠO 100G
7.000 ₫ 7.000 ₫ /GÓI

 

7000.0 VND
NẾP NGỖNG 1KG
39.000 ₫ 39.000 ₫ /GÓI

 

39000.0 VND
NẾP THÁI 1KG
37.000 ₫ 37.000 ₫ /GÓI

 

37000.0 VND
NẾP LÁ XANH 1KG
39.000 ₫ 39.000 ₫ /GÓI

 

39000.0 VND
NẾP NƯƠNG ĐIỆN BIÊN 1KG
59.000 ₫ 59.000 ₫ /GÓI

 

59000.0 VND
NẾP THAN 1KG
43.000 ₫ 43.000 ₫ /GÓI

 

43000.0 VND
TẤM THƠM 1KG
35.000 ₫ 35.000 ₫ /GÓI

 

35000.0 VND
GẠO LỨC THƠM 1KG
49.000 ₫ 49.000 ₫ /GÓI

 

49000.0 VND
GẠO NGỌC NỮ 5KG
147.000 ₫ 147.000 ₫ /GÓI

 

147000.0 VND
GẠO THÁI ĐẶC BIỆT 2KG
69.000 ₫ 69.000 ₫ /GÓI

 

69000.0 VND
GẠO THƠM THÁI ĐẶC BIỆT 5KG
163.000 ₫ 163.000 ₫ /GÓI

 

163000.0 VND
GẠO DẺO BANGKOK 5KG
181.000 ₫ 181.000 ₫ /GÓI

 

181000.0 VND
GẠO NÀNG HOA 5KG
165.000 ₫ 165.000 ₫ /GÓI

 

165000.0 VND
GẠO ĐÀI LOAN 5KG
185.000 ₫ 185.000 ₫ /GÓI

 

185000.0 VND
TRÀ SHAN TUYẾT
51.000 ₫ 51.000 ₫ /HỘP

 

51000.0 VND
GẠO NỞ KALI 5KG
145.000 ₫ 145.000 ₫ /GÓI

 

145000.0 VND
TRÀ THÁI NGUYÊN 150G
23.000 ₫ 23.000 ₫ /GÓI

 

23000.0 VND
TRÀ THÁI NGUYÊN GÓI 300G
45.000 ₫ 45.000 ₫ /GÓI

 

45000.0 VND
TRÀ THÁI NGUYÊN HỘP 250G
45.000 ₫ 45.000 ₫ /HỘP

 

45000.0 VND
0 ₫