0823.388.488

sales@thucphamvietsan.com

Đăng nhập Đăng ký

VIETSAN Mart Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về VIETSAN Mart instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Weight in Sales Order
Add Product sku weight in Sale Order, product weight, sale weight, sale order weight, total weight, kg kg(s) lb lb(s) support
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Multi Stores Management
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Account Financial Reports
OCA Financial Reports
account_payment_letter_c200
Bản in phiếu thu chi theo thông tư 200
Cancel Stock Move
You can cancel MO with company wise configuration
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
crm_partner_localization
Việt Nam Ward, District, Province in CRM
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
partner_vn_localization
Việt Nam Ward, District, Province in Partner
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức